Wiadomości

Reklama r2m

 

Wydarzenia strażackie OSP w Dobrej

Wydarzenia strażackie OSP w Dobrej


Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobrej oraz Gmina Dobra zapraszają na wydarzenia strażackie, które odbędą się 2 grudnia 2023r. (sobota) w Dobrej przy ul. Granicznej 31 (GCKiB).

Wśród wydarzeń planowana jest prelekcja na temat postępowania w czasie pożaru - dla jej uczestników przewidziano miłą niespodziankę.

Rażący brak segregacji w Gminie Dobra - dodatkowe kontrole

Rażący brak segregacji w Gminie Dobra - dodatkowe kontrole


Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji UG Dobra otrzymał od przedsiębiorcy Papirus-Recykling informację wraz z dokumentacją fotograficzną, obrazującą brak jakiejkolwiek segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Dobra w dniach 06-10 listopada 2023 r.

W workach przeznaczonych na zbieranie papieru, opakowań tekturowych, książek, gazet zostały ujawnione odpady zmieszane. Zdjęcia przedstawiają nie błędy w segregacji, ale jej rażący brak!

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2024

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2024


Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła 15 listopada b.r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) projekt budżetu naszej gminy na rok 2024 oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2030.

Tak jak rok i 2 lata temu - głównymi założeniami budżetu są: rozwój inwestycyjny oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji.

Z powodu wysokiej inflacji przygotowany projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego i wieloletniej prognozy finansowej.

 

Reklama r6s