Wiadomości

Reklama

 

UG Dobra

UG Dobra: prośba o ograniczenie wizyt - koronawirus wśród pracowników


W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na koronawirusa przez pracowników Urzędu Gminy Dobra zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Dobra do niezbędnego minimum.

Urząd Gminy Dobra prowadzi bezpośrednią obsługę Interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Polowanie - obwody łowieckie

Podział województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie


Dwa tygodnie temu opublikowano obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o projekcie uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.

Na portalu dziennika Mierzyn prezentujemy na mapie granice dwóch obwodów leżących na obszarze Gminy Dobra (119 i 121), a poniżej - więcej informacji o obwieszczeniu Marszałka.

Ostrzeżenie GIS

Ostrzeżenie GIS - pestycyd w partii mrożonych brokułów


Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące partii mrożonych różyczek brokułów ze względu na wykrycie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu.

Produktu z tej partii nie należy spożywać.