Wiadomości

Reklama

 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego

Wójt Gminy Dobra opublikowała obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 109/2019/icp:

"Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/34, 19/61, 22/41, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie"

 

Strony mogą odwoływać się od decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia (czyli od 2019-12-06).

Budowa kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Akacjowa/Brzozowa

Wójt Gminy Dobra opublikowała obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 110/2019/icp:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 596, 597, 330 w rejonie ulic Akacjowej i Brzozowej w Mierzynie".


Strony mogą odwoływać się od decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia (czyli od 2019-12-06).

Przebudowa drogi Szczecin - Stobno

Przebudowa drogi Szczecin - Stobno

Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Szczecin - Stobno na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z ul. Długą w Mierzynie.

Wykonawca - firma Strabag - będzie miał czas na realizację inwestycji do 2020-10-15.

W ramach prac będzie przebudowana droga, poszerzona jezdnia, zbudowane zostaną chodniki i droga dla pieszych i rowerów.


Info: http://policki.pl/podpisanie-umowy-na-przebudowe-drogi-powiatowej-nr-3923z-szczecin-stobno