Wiadomości

Reklama

 

RIO opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 r.

RIO opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) opublikowała Uchwałę K.50.335.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 rok.

RIO pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia.

Program Społecznik i mikrodotacje - zdradzamy, co nas czeka

Program Społecznik i mikrodotacje - zdradzamy, co nas czeka


Na początku maja ogłoszono wyniki tegorocznego naboru w Programie Społecznik w woj. zachodniopomorskim. Na listach znalazło się 590 projektów, a maksymalna wartość mikrodotacji wynosiła 5 tys. zł.

Dzięki temu poznaliśmy, jakie wydarzenia są planowane w naszej gminie. Zdradzamy więc po cichu, co nas czeka.

Kolorowa i Mierzyńska - kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny

Kolorowa i Mierzyńska - kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny


W piątek, 13 maja, Urząd Gminy Dobra ogłosił przetarg na budowę odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Czas realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a oferty można składać do 30 maja 2022 r.

 

Reklama