Wiadomości

Reklama r2m

 

Mierzyńskie Mikołajki w Mabo B Zone Club

Mierzyńskie Mikołajki w Mabo B Zone Club

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. w klubie Mabo B Zone Club odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci.

Wobec braku takiej imprezy organizowanej przez GCKiB (jak w innych miejscowościach naszej Gminy) - kolejny raz na wysokości zadania stanęły: Sołectwo Mierzyn i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn. Zorganizowana wspaniała zabawa dla kilkudziesięciu dzieci cieszyła się dużym powodzeniem.

Rozbudowa mierzyńskiego cmentarza

Rozbudowa mierzyńskiego cmentarza

Z informacji opublikowanych na stronie UG Dobra wynika, że planowana jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Mierzynie polegająca na:

  • wykonaniu dodatkowej furtki i bramy wjazdowej od strony budowanego kościoła
  • urządzeniu drogi dojazdowej (od strony nowego kościoła) do nowego wjazdu
  • niwelacji terenu cmentarza i geodezyjne wytyczenie miejsc grzebalnych oraz alejek,
  • wykonaniu cembrowiny przy ujęciu wody i wytyczeniu miejsca na następne kontenery na odpady
  • wykonaniu kolumbarium i ziemnych niszy urnowych
Książki, których nie można przeoczyć

Książki, których nie można przeoczyć

Pomorskie Towarzystwo Historyczne (PTH) prowadzi badania nad historią Pomorza Zachodniego.
Jedną ze sfer działalności PTH jest wydawanie publikacji o przeszłości naszego regionu.

Wśród tych publikacji obowiązkową lekturą dla każdego mieszkańca Mierzyna powinna być książka "Mierzyn przez wieki", autorstwa Pana Marka Łuczaka, dokumentującego zabytki i historię Pomorza Zachodniego.

 

Reklama r6s