Wiadomości

Reklama r2m

 

Remont drogi Szczecin-Stobno - informacje z budowy

Remont drogi Szczecin-Stobno - informacje z budowy

Gmina Kołbaskowo przekazała na swojej stronie www.kolbaskowo.pl nieco szczegółów dotyczących prac przy drodze powiatowej Szczecin-Stobno:

"W ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn" przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane zostaną chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, wykonane zostaną rowy drogowe. "

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.

Marszałek Sejmu RP - Elżbieta Witek - ogłosiła termin wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbędą się one w niedzielę, 10 maja 2020 r.

Marszałek Sejmu podpisała dzisiaj postanowienie z dołączonym kalendarzem wyborczym.

Taneczne wtorki z herbatką w ZUL

Taneczne wtorki z herbatką w ZUL

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy (ZUL) w Mierzynie przy ul. Ślicznej 4 zaprasza na "Herbartkę taneczną w ZUL".

To spotkania odbywające się co wtorek o godz. 17:30 - do wakacji lub do odwołania, które ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagają zapisywania się!

Zajęcia są całkowicie bezpłatne, przeznaczone dla osób dorosłych, a górna granica wieku nie jest określona ;)

 

Reklama r6s