Wiadomości

Reklama r2m

 

ZUL: kurs - Pracownik Administracyjny

ZUL: kurs - Pracownik Administracyjny

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie zaprasza na bezpłatny kurs dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i biernych zawodowo:
Pracownik Administracyjny.

Rozpoczęcie - bezpośrednio po skompletowaniu grupy.


Info: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie

 

Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej

Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej

Starosta Policki na wniosek Wójta Gminy Dobra wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Topolowej w Mierzynie od strony ul. Łukasińskiego".

Z materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się do 21.11.2019 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, pok. 229, II piętro, tel. 91 43 28 114.

Inwestycja ma być realizowana na terenie działek nr ewid: 97, 306 i 341 położnych w obrębie Mierzyn 2, gmina Dobra oraz na terenie działek nr ewid: 36 i 37/6 położnych w obrębie Pogodno 54, gmina Miasto Szczecin.


Info: Starostwo Powiatowe w Policach

 

Budżet obywatelski 2020 - koniec głosowania

Budżet obywatelski 2020 - koniec głosowania

Zakończyło się głosowanie na Budżet Obywatelski.

Oddano łącznie 2047 głosów, w tym 1994 elektronicznie, a 53 tradycyjnie, papierowo.
W tej chwili trwa weryfikacja głosów i ich liczenie.

Zgodnie z harmonogramem oficjalne ogłoszenie wyników powinno nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.


Info: UG Dobra

 

 

Reklama r6s