Reklama

 

ZUL - klub integracji

ZUL: Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej


W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym nieustannie coś się dzieje, pojawiają się nowe kursy, szkolenia, projekty.

W styczniu 2021 został powołany Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej "Nasze Miejsce" - sprawdź, co ZUL oferuje tym razem.

 

W ramach klubu odbywać się będzie kompleksowa ścieżka wsparcia  uczestników projektu i jego otoczenia w oparciu o program reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz ich  potrzeb.

Rodzaje wsparcia w trakcie projektu to: indywidualna terapia psychologiczna, terapia rodzinna, poradnictwo prawne, integracyjne wyjścia do kina, teatru, filharmonii, terapia rozwoju osobistego z profilaktyką uzależnień, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

 

 

Projekt przewiduje również zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem / osobą zależną, poczęstunek w trakcie szkoleń, stypendium za udział w szkoleniach i stażach.

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Zapraszamy!


Info: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - https://uniwersytetludowy.pl


Drukuj   E-mail