Reklama r2m

 

Video

Zmiany w przetargu na przekaz audio-video w Gminie Dobra


Tydzień temu pisaliśmy o przetargu na świadczenie usługi przekazu audio-video za pośrednictwem telewizji internetowej dla mieszkańców Gminy Dobra.

Pojawiły się pytania o zapewnienie konkurencyjności przetargu i krótkiego terminu składania ofert.

Po tych pytaniach zmienione zostały warunki przetargu i już wyglądałyby zdecydowanie lepiej pod względem konkurencyjności zamówienia, gdyby nie kolejne nieścisłości...

 

Cieszyć może fakt, że Zamawiający mimo, iż uważał wszystkie aspekty przetargu za poprawne - dokonał zmian w odpowiedzi na przesłane pytania. Szkoda, że w nowej wersji warunków zamówienia pojawiły się błędy, które chociaż wyglądają na oczywiste pomyłki, to jednak nie powinny mieć miejsca.

 

Przetarg miał krótki - 7-dniowy - termin składania ofert, który mijał 02 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00. Ze względu na dokonane modyfikacje warunków zamówienia został on przedłużony do czwartku, 08 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00.

 

Punktacja ofert pierwotnie określona była następująco:

  • cena - waga 60%
  • dysponowanie studiem telewizyjnym na terenie Gminy Dobra - waga 40%

W takim przypadku chcąc realnie konkurować podmiot bez studia w Gminie Dobra musiałby dać ofertę z ceną 3-krotnie niższą niż podmiot posiadający studio w gminie.

Szerzej opisane zostało to w artykule: Władze Gminy Dobra stawiają na promocję video - ciekawy przetarg

W kontekście tego warunku zapytałem o podstawy określenia takiego kryterium. W odpowiedzi uzyskałem informację o podstawach prawnych z Prawa zamówień publicznych, z których wynika konieczność związania kryteriów oceny z przedmiotem zamówienia. A ponieważ Zamawiający (czyli Gmina Dobra) ocenił, że tak sformułowane kryterium spełnia tę przesłankę - więc ją uwzględnił.

Odpowiedź w stylu: zrobiliśmy, bo oceniliśmy, że możemy.  No cóż... Albo nieprecyzyjnie sformułowałem pytanie - bo nie o podstawy prawne tego kryterium mi chodziło (a merytoryczne lub praktyczne), albo odpowiedź sformułowano tak, by odpowiedzieć nie odpowiadając. Zapytałem więc kolejny raz, jakie przesłanki lub okoliczności spowodowały ujęcie takiego kryterium w zamówieniu. Kolejny raz zaczekam na wyjaśnienia, które zapewne dotrą po rozstrzygnięciu przetargu.

A konkurencyjność?
W odpowiedzi Zamawiającego dostrzegam sprzeczność - z jednej strony uznał, że to kryterium nie ogranicza konkurencyjności, bo w przetargu mogą brać udział wszyscy zainteresowani wykonawcy. Nie dostrzegł jednak, że ograniczenie konkurencyjności to nie tylko ewentualne wykluczenie części zainteresowanych, ale także uprzywilejowanie innej części potencjalnych wykonawców.
Z drugiej strony - Zamawiający sam przyznał w odpowiedzi, że to kryterium umożliwia wykonawcom posiadającym studio w Gminie Dobra na uzyskanie dodatkowych punktów.

Niemniej kryteria oceny ofert zostały zmienione i zdecydowanie poprawiła się konkurencyjność zamówienia. Obecnie punktacja ofert jest określona następująco:

  • cena - waga 60%
  • kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga 30%
  • dysponowanie studiem telewizyjnym na terenie powiatu polickiego - waga 10%

Kryterium kwalifikacji zawodowych zostało rozpisane dla trzech osób: operatora kamery, montażysty i prezentera, pozwalając uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Jak widać kryterium "studio telewizyjne" nie dość, że zostało mocno obniżone, to dodatkowo poszerzono obszar, na którym studio takie mogłoby się znaleźć (z Gminy Dobra na Powiat Policki).
Powoduje to, że konkurowanie dla oferenta bez studia na terenie naszego powiatu staje się bardziej realne - przy identycznym spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów (w tym nowego kryterium doświadczenia zawodowego) jego cena ofertowa powinna być na poziomie ok. 89% oferty wykonawcy posiadającego studio (poprzednio było to na poziomie 33%).

 

Niestety - nowa wersja SWZ (Specyfikacja Warunków Zamówienia) zawiera dwa błędy. O ile złą kolejność wymieniania kryteriów oceny można uznać za błąd mniejszej rangi, to jednak łączna maksymalna ocena na poziomie "130%" jest już poważniejszą pomyłką.  O szczegółach tutaj pisał nie będę, zainteresowani mogą zajrzeć do dokumentacji przetargowej, a ja zgłoszę te problemy platformą przetargową, skoro zostałem potraktowany jak wykonawca...


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s