Reklama.

 

Zmiana siedziby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach

Zmiana siedziby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach


W najbliższych dniach nastąpią czasowe ograniczenia działalności dwóch Wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Jednostki te przenoszą swoje siedziby ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Kontakt telefoniczny i e-mailowy z pracownikami tych wydziałów będzie utrudniony.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru nie będzie czasowo świadczył usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności nie będzie wydawał wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej.

Pełna funkcjonalność tego wydziału powinna zostać przywrócona do piątku, 26 lutego 2021 r.

O szczegółach Starostwo Powiatowe ma informować na bieżąco.


Info: Starostwo Powiatowe w Policach - https://policki.pl

 

Reklama