Reklama

 

Zgłaszanie szkód powstałych na drogach gminnych - Gmina Dobra

Zgłaszanie szkód powstałych na drogach gminnych - Gmina Dobra


Nikomu tego nie życzymy, ale może się zdarzyć... Niedawno pisaliśmy o procedurze zgłaszania szkód powstałych na drogach powiatowych.

Dzisiaj - o zgłaszaniu szkód komunikacyjnych i osobowych powstałych na drogach gminnych w Gminie Dobra. W tekście - także druk do pobrania.

 

1. Szkody powstałe na drogach gminnych, gdy zostało uszkodzone auto:

Należy wypełnić druk:

- dodatkowo należy dołączyć kserokopię dokumentów:
a) prawo jazdy kierowcy
b) dowód rejestracyjny auta
c) polisa OC

oraz opcjonalnie, jeśli takie dokumenty są w posiadaniu:
d) fakturę lub inny dokument potwierdzający wykonaną naprawę lub kosztorys, jeśli naprawa jeszcze nie została wykonana
e) notatkę Policji
f) zdjęcia (jako jedyne ze wszystkich dokumentów można przesłać na pocztę e-mail: )

 

2. Szkody powstałe na drogach gminnych, gdy doszło do uszkodzenia ciała:

Dla tego rodzaju szkody nie ma druku zgłoszenia - należy złożyć pismo z podaniem dodatkowych danych osobowych (nr telefonu, adres e-mail), w którym zostanie zawarta informacja:

a) kiedy i gdzie doszło do zdarzenia
b) jakie części ciała zostały uszkodzone
c) jakie jest roszczenie wnioskodawcy
d) czy leczenie zostało zakończone
e) kserokopię dokumentu stwierdzającego uszkodzenie ciała

 

Dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną, poprzez skrzynkę e-PUAP lub osobiście do Urzędu Gminy, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.


Info: UG Dobra

 

Reklama