Reklama r2m

 

Zebranie mieszkańców sołectwa Mierzyn - fundusz sołecki

Zebranie mieszkańców sołectwa Mierzyn - fundusz sołecki

Dwa dni temu w Mierzynie odbyło się zebranie wiejskie poświęcone wykorzystaniu funduszu sołeckiego.  Niestety - jak zazwyczaj bywa na takich zebraniach - nie mogło rozpocząć się w pierwszym terminie, a więc o godz. 18:00.

Na 6819 osób uprawnionych - tylko 10 mieszkańców Mierzyna zjawiło się o tej godzinie. Finalnie spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:30, a uczestniczyło w nim 26 osób, a więc niecałe 0,4% uprawnionych.

 

W ramach funduszu sołeckiego dla Mierzyna do wykorzystania jest kwota 56 885,90 zł. Wydatkowanie tych środków musi spełniać pewne kryteria, jak np. montaż elementów stałych tylko na terenie będącym własnością gminy.

W czasie spotkania padało kilka propozycji, jednak ostatecznie ustalono, że pod głosowanie należy poddać te pomysły, które mają małe szanse na sfinansowanie z innych środków, a także będą mogły służyć ogółowi mieszkańców Mierzyna.

Ostatecznie wygrała propozycja zgłoszona przez Panią Ewę Głowacką o doposażenie terenu rekreacyjnego "Mierzynianka" w elementy zewnętrznej siłowni jak również gier zewnętrznych (stół do warcabów lub piłkarzyki) - w zależności od tego, na jak duży zestaw wystarczyłyby dostępne środki. W przypadku "Mierzynianki" istnieje jendak obawa, że może zostać ten teren uznany za już zbyt "nasycony" różnymi elementami i urządzeniami, co mogłoby uniemożliwić montaż kolejnych.

Decyzję o wydatkowaniu środków mieszkańcy sołectwa musieli podjąć przed końcem września, a weryfikację tak zasadności wydatku jak i jego lokalizacji oceni komisja UG Dobra.Tekst i foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s