Reklama r2m

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Zaplanowana została kolejna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dla Mierzyna wyznaczony został termin 12 września 2020 r. - kontenery będą rozstawiane w godzinach 7.00 - 10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

 

Jak informuje UG Dobra dla Mierzyna punktami podstawienia kontenerów są:

  • róg ulicy Zeusa za numerem 26 przy trafostacji;
  • teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową;
  • w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40;
  • okolice ul. Topolowej róg Macieja;
  • ul. Welecka naprzeciwko "Iskry" przy przystanku;
  • ul. Spółdzielców (przy garażach) ul. Wichrowa między numerem 1 a 5;

 

UWAGA!!!

Do kontenerów, ale także obok nich zabrania się wrzucania: opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej).
Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zarówno małogabarytowy jak i wielkogabarytowy można ustawiać przy kontenerach. Sprzęt ten zostanie odebrany.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s