Reklama r2m

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Zaplanowana została kolejna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dla Mierzyna wyznaczony został termin 14 marca 2020 r. - kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

 

Jak informuje UG Dobra dla Mierzyna punktami podstawienia kontenerów są:

  • ul. Długa za NORDem;
  • teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową;
  • w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40;
  • okolice ul. Topolowej róg Macieja;
  • ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku;
  • ul. Spółdzielców (przy garażach);
  • ul. Wichrowa między numerem 1 a 5;

 

UWAGA!!!

Do kontenerów, ale także obok nich zabrania się wrzucania: opon oraz wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in. eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj. gruzu, papy, styropianu, wełny mineralnej).
Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zarówno małogabarytowy jak i wielkogabarytowy można ustawiać przy kontenerach. Sprzęt ten zostanie odebrany.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s