Reklama r2m

 

Zastępca Wójta Gminy Dobra - Koordynatorem do spraw dostępności

Zastępca Wójta Gminy Dobra - Koordynatorem do spraw dostępności

Wójt Gminy Dobra wyznaczyła Zastępcę Wójta - Pana Rafała Zahorskiego - na Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dobra. Zarządzenie w tej sprawie zostało podpisane 2020-09-28.

W związku z enigmatycznością treści Zarządzenia i komunikatu informującego o wyznaczeniu takiej osoby - kilka słów wyjaśnienia.

 

Wyznaczenie takiego koordynatora jest obowiązkiem każdego organu władzy samorządowej (ale nie tylko samorządowej) wynikającym z art. 14 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. [Dz. U. 2020 poz. 1062]. Artykuł 59 tejże ustawy określa termin, do którego Koordynatorzy mają zostać wyznaczeni na 30 września 2020 r.

Takie osoby zostały wyznaczone także w innych organach władzy samorządowej.

Zarządzenie dość lakonicznie określa zadania Koordynatora, ale jest to zasadniczo przeniesiona treść art. 14 ust. 2 wspomnianej ustawy:
  • identyfikacja osób ze szczególnymi potrzebami
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Gminy Dobra dotyczącej zapewnienia dostępności

Komunikat Wójt Gminy informujący o wyznaczeniu Koordynatora przedstawia także dane kontaktowe do Koordynatora:

  • Koordynator do spraw dostępności w Gminie Dobra - Rafał Zahorski
  • Adres do korespondencji: Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
  • Telefon: 91 311 30 48 wew. 125
  • Adres e-mail:
Sama ustawa określa dostępność - jako możliwość korzystania z architektury, zasobów cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych przez osoby ze szczególnymi potrzebami na równi z innymi osobami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami zaś to osoby, które ze względu na szczególne okoliczności, w jakich się znajdują (np. inwalidztwo, wada wzroku, problemy ze słuchem) muszą podjąć dodatkowe działania, aby brać udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami.

W dużym uproszczeniu można zatem ująć to jako umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z różnych sfer życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Ustawa określa minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz charakteryzuje strukturę organów na różnych szczeblach rządu i samorządu odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z dostępnością.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecińska.pl

 

Reklama r6s