Reklama r2m

 

Mierzyn - DK10

Zachodnie drogowe obejście Szczecina i obwodnica Mierzyna

Temat tzw. "Zośki" - czyli Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) - zintensyfikował się w połowie lutego b.r. gdy zbiegły się w czasie: konferencja samorządów w tej sprawie oraz zapowiedź rządu ogłoszenia przetargu na jej zaprojektowanie i budowę.

Na mapie Gminy Dobra w portalu Mierzyn prezentujemy orientacyjny przebieg planowanej ZOS oraz przebieg planowanej obwodnicy Mierzyna jako nowego przebiegu DK10.

 

Samorządowcy obszaru metropolii szczecińskiej (SOM) zwrócili się pod koniec kwietnia 2021 r. do Premiera z wnioskiem o uwzględnienie w projektowanym Krajowym Planie Odbudowy zadania pod nazwą "S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina".

Włodarze Szczecina, Powiatu Polickiego oraz Gmin: Dobra, Goleniów, Kołbaskowo, Police - kolejny raz podkreślali w tym liście otwartym znaczenie powstania obejścia dla bezpieczeństwa i rozwoju całego naszego regionu. Samorządowcy od ponad 10 lat współpracują w ramach tego tematu i deklaracja rządu, że w połowie roku 2021 zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie obejścia Szczecina miała być pewnym zaskoczeniem.

Zauważyć należy jednak, że rok temu - w marcu 2020 r. - Minister Infrastruktury zatwierdził aneksy do programów inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy ZOS, które były wymagane ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z firmą Energopol-Szczecin S.A., dotychczasowym wykonawcą inwestycji. Aneks wynikał głównie z ponownego oszacowania kosztów realizacji tej inwestycji na potrzeby rozpoczęcia procedur przetargowych.

Ponadto także w marcu 2020 r. zwiększono finansowanie prac projektowych pozwalających na wydłużenie tunelu pod Odrą z 3,5 km do 5 km, aby zapewnić bezkolizyjność z infrastrukturą naziemną w okolicy Polic.

Samorządowcy SOM zadeklarowali w liście do Premiera zaangażowanie i gotowość do udziału w tym ważnym projekcie drogowym, który wymaga dostosowania istniejącego układu drogowego i zabezpieczenia odpowiedniego finansowania.

Miasto Szczecin w ramach prowadzonych lub planowanych inwestycji dostosowujących układ drogowy w granicach Szczecina wymienia:

  1. III etap Trasy Północnej;
  2. Przebudowa ul. Przęsocińskiej;
  3. Przebudowa ul. Modrej i Koralowej;
  4. Obwodnica Wołczkowa;
  5. Kolejne etapy przebudowy ul. Szafera;
  6. Przebudowa torowiska i układu drogowego do Mierzyna do granicy z Gminą Dobra;
  7. Układ drogowy “Obwodnicy Śródmiejskiej”.
  8. Węzeł Głębokie;
  9. Dostosowanie układu komunikacyjnego w ramach budowy drogi DK 10 poza Szczecin w kierunku Lubieszyna - Gmina Miasto Szczecin jest gotowa sfinansować część zadania dla fragmentu leżącego w granicach administracyjnych Miasta.

 

Jak widać z powyższego wśród tych zadań są inwestycje odnoszące się do Gminy Dobra, a dwie z nich (wyróżnione) to zadania przewijające się od lat w kontekście Mierzyna: torowisko tramwajowe do granic Mierzyna oraz obwodnica Mierzyna nowym przebiegiem DK10 w kierunku Lubieszyna.

Obwodnica Mierzyna nie znalazła się niestety w rządowym programie budowy 100 obwodnic (na lata 2020-2030). Niemniej budowa ZOS i deklaracje Miasta Szczecin doprowadzą być może do rozpoczęcia prac także nad nowym przebiegiem DK10.
Droga ta ma mieć ok. 8,5 km długości, dwie jezdnie o szerokości 7m każda, chodniki i ścieżki rowerowe. W wydanej w 2014 roku decyzji środowiskowej wybrany został dla przebiegu tej obwodnicy tzw. "wariant A (żółty)".


Przebieg orientacyjny zarówno ZOS jak i nowej DK10 w wariancie A przedstawiamy na mapie Gminy Dobre - menu: Gmina - Mapa Gminy Dobra.

Info: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - https://www.gddkia.gov.pl , Wiadomości Szczecin - https://wiadomosci.szczecin.eu , Ministerstwo Infrastruktury - https://www.gov.pl/web/infrastruktura
Grafiki - przebieg ZOS i DK10: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - https://www.gddkia.gov.pl

 

Reklama r6s