Reklama r2m

 

Sołtys Roku 2023

XI edycja konkursu o tytuł "Sołtysa Roku" 2023


Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w XI edycji konkursu o tytuł "Sołtysa Roku" 2023.

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

 

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. "Sołtys Roku" 2023 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu "Sołtys Roku" może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2022.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu "Sołtys Roku" 2023 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

 Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 27 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin

z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS "SOŁTYS ROKU" 2023

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 6 000,00 zł brutto. Dodatkowo na 20 sołtysów czekają wyróżnienia, każde w kwocie 500 zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.wrir.wzp.pl/soltys-roku

Załączniki dostępne są do pobrania na stronie: http://www.wrir.wzp.pl/soltys-roku/do-pobrania


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Grafika: UG Dobra / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Reklama r6s