Reklama.

 

Wyjaśnienia MEN - przedłużenia zamknięcia szkół do 7 czerwca

Wyjaśnienia MEN - przedłużenia zamknięcia szkół do 7 czerwca


Wbrew publikowanym wiadomościom nie ma oficjalnej informacji o przedłużeniu zamknięcia szkół do 26 czerwca - czyli do końca roku szkolnego. 

Przygotowywane jest rozporządzenie o zamknięciu szkół, ale do 7 czerwca 2020 r.

 

Rzecznik prasowy MEN poinformował:

"Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca br.

Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS."


Info: Serwis Rządu RP - https://www.gov.pl

 

Reklama