Reklama r2m

 

Flaga Polski

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.

Marszałek Sejmu RP - Elżbieta Witek - ogłosiła termin wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbędą się one w niedzielę, 10 maja 2020 r.

Marszałek Sejmu podpisała dzisiaj postanowienie z dołączonym kalendarzem wyborczym.

Postanowienie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie to formalny początek kampanii wyborczej.

Jak informuje Sejm RP na swojej stronie internetowej - na Prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

Ewentualna druga tura wyborów miałaby odbyć się 24 maja 2020 r.


Info: http://sejm.gov.pl

 

Reklama r6s