Reklama r2m

 

Wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego

Wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego


Rusza kolejna akcja Powiatu Polickiego  promująca możliwość dokonania, w ramach zeznania podatkowego za 2023 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, odpisu 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Jej celem jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego (organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, OPP).

Akcja  trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Pośród nagród znajdują się m.in. bony podarunkowe o wartości 1 500 zł na zakup rowerów, karty podarunkowe o wartości 300 zł do zrealizowania w sklepach prowadzących sprzedaż towarów typu RTVi AGD oraz walizki, torby podróżne, plecaki itp. marki Puccini.

 

Kto może wziąć udział w akcji?

Udział w Akcji Promocyjnej może wziąć każdy kto w okresie od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2023 rok, w którym dokonał odpisu 1,5% podatku należnego na rzecz jednej z czternastu (14) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie dostępnym na https://policki.pl/wspieraj-lokalnie-przekaz-15/ lub https://www.pitax.pl/rozlicz/starostwo-powiatowe-w-policach/ oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, tablice pomiędzy pok. nr 20-21 oraz obok pok. nr 22).

 

W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy:

 1. Pobrać lub wydrukować  Formularz  zgłoszeniowy Akcji Promocyjnej Wspieraj Lokalnie Przekaż 1,5% ze strony internetowej Organizatora policki.pl;
 2. Kompletnie i czytelnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz podpisać go imieniem i nazwiskiem we wszystkich wymaganych miejscach;
 3. Przesłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) , w dowolnym wybranym terminie, tj.:
  od 15 lutego do 21marca 2024 r. do godz. 23.59,
  od 27 marca do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 23.59,
  skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego.

 

Wygrywa pierwsze 50 kompletnych zgłoszeń wysłanych w  regulaminowych terminach.

 

Pierwszych pięćdziesiąt (50) zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej przesłanych przez Uczestników na Formularzach zgłoszeniowych, w sposób  i w terminach wskazanych Regulaminie, weźmie udział w przekazaniu przez Organizatora nagród, których terminy zaplanowano na dzień:

 • 26 marca 2024 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 15 luty - 21 marca 2024 r.),
 • 7 maja 2024 r. (dotyczy zgłoszeń przesłanych w okresie 27 marca - 30 kwietnia 2024 r.),

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2.

Kolejność otrzymania przez Organizatora zgłoszeń udziału w Akcji Promocyjnej, w ramach poszczególnych terminów, o których mowa powyżej, będzie ustalana według czasu ich wpłynięcia (data i godzina) na adres poczty elektronicznej e-mail

 

Uwaga:

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa zeznania złożone przed dniem 15 lutego 2024 r. uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, a tym samym Uczestnik, który w ww. terminie złożył w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2023 rok, w którym dokonał odpisu 1,5% podatku należnego na rzecz jednej z czternastu (14) organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego, zamieszczonych w wykazie, o którym mowa powyżej, jest uprawniony do udziału w Akcji Promocyjnej.

Zachęcamy do udziału w akcji.


Tekst i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s