Reklama

 

Worki na odpady selektywne

Worki na odpady selektywne - dopiero w połowie lutego


Worki na odpady selektywne w Gminie Dobra miały być dostarczane na przełomie 2020/2021 r. Jednak jak informuje UG Dobra - worki do segregacji odpadów będą dystrybuowane przez firmę JUMAR dopiero w drugiej połowie lutego 2021 r.

Z czego wynika opóźnienie i jak sobie radzić przez ponad miesiąc?

 

Kierownik WGOKiE w UG Dobra wyjaśnia: "Opóźnienie spowodowane jest trudną sytuacją związaną z Covid 19 zarówno w fabryce, której zlecono produkcję worków jak i w samej firmie Jumar."

Jak więc radzić sobie przez najbliższych kilka tygodni? Tutaj też Kierownik WGOKiE wskazuje sposób postępowania:

"Dlatego też, proszę o wykorzystywanie worków, które otrzymaliście Państwo w poprzednich rozdaniach lub własnych.

W miarę możliwości przy wykorzystywaniu worków własnych proszę o przestrzeganie ich kolorystyki zgodnej z poszczególnymi rodzajami odpadów segregowanych. 

Jeśli to nie będzie możliwe, proszę, aby odpady segregowane umieszczane  w dowolnym kolorze worków były opatrzone przyklejoną kartką z opisem jaki rodzaj odpadu tam się znajduje.

Właściciele nieruchomości, którzy w tym roku przystępują pierwszy raz do gminnego systemu gospodarki odpadami proszę o kontakt telefoniczny z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi pod nr tel. 91 311 34 87"


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama