Reklama r2m

 

Wójt wydała decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji Demant w Mierzynie

Wójt wydała decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji Demant w Mierzynie


27 września 2022 r. została wydana, a 05 października 2022 r. opublikowana Decyzja nr 436/2022 Wójta Gminy Dobra o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji firmy Demant w Mierzynie.

Strony, których w tym postępowaniu jest 34, mają prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Decyzja dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Demant Operations Poland Sp. z o. o. poprzez:

 • budowę:
  • budynku administracyjno-biurowego,
  • budynku produkcyjno-magazynowego,
  • budynku magazynu dostaw,
  • budynku portierni,
 • budowę platformy technicznej
 • budowę:
  • łącznika pomiędzy projektowanym budynkiem administracyjno-biurowym a projektowanym budynkiem produkcyjnym
  • łącznika pomiędzy projektowanym budynkiem produkcyjnym a istniejącym budynkiem produkcyjnym
  • łącznika pomiędzy projektowanym budynkiem produkcyjnym a projektowanym budynkiem magazynu dostaw
  • łącznika pomiędzy projektowanym budynkiem magazynu dostaw a istniejącą halą produkcyjno-magazynową
  • podziemnego łącznika pomiędzy projektowanym budynkiem magazynu dostaw a istniejącym budynkiem magazynowym
 • przebudowę istniejących budynków w zakresie realizacji łączników,
 • budowę parkingów i wewnętrznej komunikacji, zatoki autobusowej dla autobusów pracowniczych, wiaty rowerowej,
 • zagospodarowanie zielenią urządzoną,
 • realizację ekranów akustycznych,
 • budowę naziemnego i podziemnego zbiornika retencyjnego,
 • budowę zbiorników na azot,
 • budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z planowaną rozbudową zakładu,

na terenie działek nr:

 • 364/36, 364/108, 364/109, 394, 388, 364/295, 364/142, 364/296, 364/140, 364/120, 389, 753/1, 753/2, 753/3, 753/4, 753/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Mierzyn 1,
 • 30, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Skarbimierzyce,

oraz rozbiórkę budynku, usytuowanego na terenie działki nr 364/295.

Z decyzją można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/decyzja-nr-436-2022-o-warunach-zabudowy


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s