Reklama r2m

 

Wójt Gminy prosi o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP

Wójt Gminy prosi o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP


Wójt Gminy Dobra zwróciła się 26 marca 2020r. do Marszałek Sejmu RP oraz do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z prośbą o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP.

Wybory te zostały zarządzone na 10 maja 2020r., ale na ten dzień Wójt Gminy nie ma możliwości bezpiecznego przygotowania lokali wyborczych w związku z epidemią koronawirusa.


Jak informuje Wójt Gminy lokale trzech Obwodowych Komisji Wyborczych znajdują się w obiektach wyznaczonych jako miejsca kwarantanny, a z uwagi na brak pomieszczeń brak jest możliwości wskazania innych lokalizacji dla tych Komisji.
Wójt Gminy Dobra podkreśla, że zdrowie mieszkańców i osób obsługujących wybory jest najważniejsze.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s