Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Wójt Gminy: jest decyzja środowiskowa dla nowego obszaru produkcji MABO

W środę, 2022-11-02, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra do stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla nowego obszaru produkcji w firmie MABO Sp. z o.o. w Mierzynie.

Jednocześnie pojawiło się także "Powiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji", jak i treść samej decyzji, która jest umieszczona na 14 dni.

W artykule można zapoznać się z dokumentami do Stron i do Społeczeństwa oraz pobrać treść decyzji - bez ograniczeń. Przedstawiamy także kilka zagadnień wynotowanych z decyzji.


Opisywane przedsięwzięcie polega na "zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową z wydzieleniem w hali pomieszczenia malarni na terenie MABO Sp. z o.o. w Mierzynie, ul. Spółdzielców 8A".

Wójt Gminy Dobra orzekła, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co uzasadnia w dalszej części treści decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że dla tego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Takie samo stanowisko zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach.

Dyrektor PGW Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wskazał natomiast, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko pod warunkiem dotrzymania zapisów w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.


W części uzasadnienia decyzji możemy znaleźć informacje o funkcjonowaniu obiektu po rozbudowie, w tym przewidywane ilości i rodzaje odpadów.
I tak w ciągu roku planowane ilości odpadów wynikające z eksploatacji instalacji to:
  • 10 ton odpadów farb i lakierów
  • 6 ton opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych
  • 2 tony opakowań z tworzyw sztucznych
  • 6 ton opakowań z metali
  • 3 tony sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania
Na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne mają być magazynowane w szczelnych zamykanych pojemnikach, a następnie przekazywane do uprawnionych podmiotów.

Z pozostałymi wyjaśnieniami dotyczącymi wydanej decyzji można zapoznać się w załączonym skanie decyzji (do pobrania poniżej).

 

Reklama r6s