Reklama r2m

 

UG Dobra

Wójt Gminy Dobra - z wotum zaufania i absolutorium - za 2020 r.


W czwartek, 2021-06-24, odbyła się XXV sesja Rady Gminy Dobra.

W porządku obrad były tak ważne punkty jak:

  • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania
  • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020
  • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

 

W trakcie posiedzenia Radni udzielili Wójtowi Gminy Dobra zarówno wotum zaufania (większością głosów) jak i absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 r. (jednogłośnie), jednocześnie zatwierdzając sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok.

Jak wyglądały wyniki poszczególnych głosowań:

 

  • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania - za: 13 / wstrzym.: 1 / przeciw: 6 / nieobecni: 1
  • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020 - za: 20 / wstrzym.: 0 / przeciw: 0 / nieobecni: 1
  • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 - za: 20 / wstrzym.: 0 / przeciw: 0 / nieobecni: 1

Info: UG Dobra

 

 

Reklama r6s