Reklama r2m

 

Wnioski o wyróżnienia i stypendia dla sportowców i artystów

Wnioski o wyróżnienia i stypendia dla sportowców i artystów


Do 31 stycznia 2024 r. można składać w Gminie Dobra wnioski o:

  • przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
  • przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2023

Wyróżnienia, nagrody i stypendia przyznaje jeden raz w roku Wójt Gminy Dobra.  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a.

Nagrody, wyróżnienia i stypendia mogą być przyznane tylko osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Dobra.

 

Za wyniki sportowe Wójt przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia w postaci pucharów lub drobnych nagród rzeczowych. Osoba nie musi być zrzeszona w klubie sportowym. Za wysokie wyniki sportowe uznawane jest osiągnięcie:

  • miejsca 1-5 w zawodach szczebla wojewódzkiego
  • miejsca 1-10 w zawodach szczebla krajowego
  • miejsca 1-15 w zawodach międzynarodowych

 Dodatkowych informacji udziela pan Jerzy Trędowicz: pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

 

Za twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury przyznawane są stypendia w szczególności w związku ze zorganizowaniem wystawy lub wernisażu, wykonaniem określonego dzieła, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego, czy też przygotowaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.

Stypendia takie mogą być przyznane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom działalności kulturalnej, osobom upowszechniającym kulturę.

Dodatkowych informacji udziela pani Sylwia Wójtowicz: Zespół Organizacyjny w Urzędzie Gminy Dobra, telefon: 91 441 05 04, adres e-mail: .

 

Szczegółowe informacje oraz wnioski można znaleźć na stronach UG Dobra: [za wyniki sportowe] oraz [za twórczość artystyczną]


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s