Reklama

 

Wnioski o wyróżnienia i stypendia dla sportowców i artystów

Wnioski o wyróżnienia i stypendia dla sportowców i artystów

 

Do 31 stycznia 2021 r. można składać wnioski o:

  • przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
  • przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2020

Wyróżnienia, nagrody i stypendia przyznaje jeden raz w roku Wójt Gminy Dobra.  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a.

Nagrody, wyróżnienia i stypendia mogą być przyznane tylko osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gminy Dobra.

 

Za wyniki sportowe Wójt przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia w postaci pucharów lub drobnych nagród rzeczowych. Osoba nie musi być zrzeszona w klubie sportowym. Za wysokie wyniki sportowe uznawane jest osiągnięcie:

  • miejsca 1-5 w zawodach szczebla wojewódzkiego
  • miejsca 1-10 w zawodach szczebla krajowego
  • miejsca 1-15 w zawodach międzynarodowych

Za twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury przyznawane są stypendia w szczególności w związku ze zorganizowaniem wystawy lub wernisażu, wykonaniem określonego dzieła, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego, czy też przygotowaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można znaleźć na stronach UG Dobra: [za wyniki sportowe] oraz [za twórczość artystyczną]


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama