Reklama r2m

 

Ochrona danych

Wniosek Poczty o udostępnienie danych - stanowisko UG Dobra


W związku z planowanymi wyborami na urząd Prezydenta RP, Poczta Polska (?) wysyła do samorządów wnioski o przekazanie danych ze spisów wyborców.

Taki wniosek trafił także do UG Dobra. Poniżej - stanowisko Wójt Gminy Dobra w tej sprawie:

 

 

Informacja dotycząca wniosku Poczty Polskiej o udostępnienie danych

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Dobra, podobnie jak inne samorządy, otrzymała e-mail od Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców. Państwowy operator pocztowy domaga się w nim udostępnienia m.in. adresu, imienia i nazwiska, numeru PESEL.

Złożony przez Pocztę Polską wniosek zawiera istotne braki formalne, które uniemożliwiają jego rozpatrzenie. Moim obowiązkiem, jako Wójta Gminy Dobra, jest ochrona danych naszych mieszkańców. Jeśli nie ma podstawy prawnej do przekazania takich danych, na pewno nie będą one udostępnione zewnętrznym podmiotom. Udostępnienie tak ważnych i chronionych danych osobowych, nie może odbywać w sposób niezgodny z przepisami.

Zapewniam wszystkich mieszkańców Gminy Dobra, że ich dane osobowe są bezpieczne i nie będą przekazywane z naruszeniem prawa innym podmiotom.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s