Reklama

 

Video

Władze Gminy Dobra stawiają na promocję video - ciekawy przetarg


Kolejny ciekawy przetarg w Gminie Dobra - Świadczenie usługi przekazu informacji audio-wizualnej za pośrednictwem telewizji internetowej dla mieszkańców Gminy Dobra.

Ciekawy, bo ciekawe są wymagania. Przetarg może interesować w zasadzie tylko firmy, które mają profesjonalne studio telewizyjne na terenie Gminy Dobra.

Czy to może ograniczać konkurencyjność?

 

Przetarg ma krótki - 7-dniowy - termin składania ofert. Dotyczy usługi przekazu informacji audio-wizualnej za pośrednictwem telewizji internetowej dla mieszkańców Gminy Dobra poprzez realizację i promocję średnio 4 audycji telewizyjnych w miesiącu.

Punktacja ofert określona jest następująco:

  • cena - waga 60%
  • dysponowanie studiem telewizyjnym na terenie Gminy Dobra - waga 40%

Zapytałem w ubiegłym tygodniu UG Dobra o podstawę określenia drugiego kryterium wskazując, że może mocno ograniczać konkurencyjność przetargu.

Ile bowiem podmiotów może posiadać na terenie Gminy Dobra studio "z profesjonalnym oświetleniem umożliwiającym nagrywanie programów telewizyjnych z zaproszonymi gośćmi oraz tzw. Greenboxem do nagrywania wirtualnego studia" oraz zapleczem socjalnym?

Poza tym dochodzą jeszcze inne kryteria - jak np. dysponowanie profesjonalnym sprzętem filmowo-telewizyjnym, dronem, operatorem kamery, montażystą, prezenterem czy lektorem, które powodują, że liczba takich wykonawców (nawet w konsorcjum z innymi) na terenie Gminy Dobra może być znikoma.

 

Waga drugiego kryterium jest dość wysoka.

Jeśli wszyscy oferenci spełniliby wszystkie wymagania i złożyliby oferty z jednakową ceną - to posiadacz studia w Gminie Dobra dostaje 100 pkt, a podmiot posiadający studio np. tuż za granicą gminy - tylko 60 pkt.

 

Aby mówić w tym przypadku o realnym konkurowaniu to podmiot bez studia w Gminie Dobra musiałby dać ofertę z ceną nie wyższą niż 1/3 ceny podmiotu posiadającego studio w gminie.

Przykład dla dwóch oferentów, którzy mieliby uzyskać po 60 pkt:

Jeśli oferent A ze studiem w Gminie Dobra określi cenę łączną np. na poziomie 48 tys. zł,
to  oferent B ze studiem poza Gminą Dobra musi określić wtedy cenę łączną na poziomie 16 tys. zł. Tylko wówczas uzyskają po 60 pkt.

Czy dla oferenta B opłacalne jest startowanie w takim przetargu - z ceną 3-krotnie niższą?

Gdyby np. chciał złożyć ofertę tylko o połowę mniejszą niż oferent A (czyli 24 tys. zł), to uzyskałby nadal 60 pkt, ale oferent A miałby już 70 pkt.

 

Jak widać posiadanie studia na terenie Gminy Dobra w zasadzie przesądza o wygraniu przetargu.
Ale z czego wynika takie kryterium? Czy może chodzić np. o łatwość dotarcia zaproszonych gości do studia?

Niekoniecznie - jeśli oferent ma siedzibę np. w Bezrzeczu przy ul. Bukszpanowej, a studio w Szczecinie-Bezrzeczu przy ul. Kirasjerów - to mogą być nawet sąsiednie działki, ale już jest to sytuacja gorsza dla takiego wykonawcy (bo studio nie jest na terenie Gminy Dobra).

 

Na moje pytania w tej sprawie - wysłane w ubiegłym tygodniu do UG Dobra dwiema drogami (e-mail i ePUAP) uzyskałem szybko odpowiedź, z której wynika, że... potraktowano mnie jak "wykonawcę" i wskazano konieczność wysłania pytania przez platformę przetargową.

Tak więc mimo, iż "wykonawcą" nie jestem i nie zamierzałem być - wysłałem po raz 3-ci te same pytania wskazaną drogą i czekam… A czas płynie - przetarg ma rozstrzygnąć się już za 3 dni.

 

Jeśli uzyskam odpowiedź o podstawy ujęcia takiego kryterium - postaram się podzielić tą wiedzą. Tymczasem podaję dla zainteresowanych szczegółami link do dokumentacji przetargowej:

https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska/public/postepowanie?postepowanie=14300629


Info: UG Dobra

 

Reklama