Reklama r2m

 

Rów melioracyjny

Utrzymywanie drożności rowów melioracyjnych


Rowy melioracyjne to ważny element zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Co jakiś czas temat powraca zintensyfikowany, gdy okazuje się, że niektórzy właściciele działek takie rowy zasypują, aby wyrównać teren. Działka taka jest wygodniejsza w utrzymaniu albo łatwiej ją sprzedać.

Wójt Gminy Dobra przypomina, że utrzymanie we właściwym stanie rowów melioracyjnych jest obowiązkiem właścicieli terenów, przez które przebiegają.

 

Konieczność corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych - nie tylko rowów - polega na:

  • czyszczeniu rowów i rurociągów drenarskich,
  • wykaszaniu i wygrabianiu skarp rowów,
  • odmulaniu dna koryt rowów,
  • utrzymywaniu drożności wylotów rurociągów drenarskich,
  • oczyszczaniu osadników studni drenarskich zlokalizowanych na trasie rurociągów melioracyjnych.

Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić po obfitych deszczach do podtopień i zalewania posesji.

"Utrzymanie urządzeń wodnych polega również na usunięciu przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na gruncie w skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich i jest obowiązkiem właściciela gruntu." - informuje Kierownik WKI UG Dobra.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s