Reklama.

 

UG: składanie deklaracji opłat za odpady - także przez ePUAP

UG: składanie deklaracji opłat za odpady - także przez ePUAP


Deklaracje opłat za gospodarowanie odpadami można już składać także przez platformę e-PUAP - informuje UG Dobra i przekazuje całościową informację o pobieraniu i składaniu deklaracji.

Przypominamy: na portalu dziennika Mierzyn działa kalkulator opłat on-line, można także pobrać druki deklaracji i wzoru jej wypełnienia.

 

Info UG Dobra:

Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2022 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2021 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich).

Formularz deklaracji można otrzymać i złożyć w:

1.Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b Dobra.

 1. Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a Dobra.
 2. Wydziale ds. Obywatelskich, ul. Lipowa 51 Wołczkowo.
 3. Wydziale ds. Ochrony Środowiska, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra.

Przypominamy, że w celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Interesanci Urzędu Gminy Dobra zobowiązani są:

 • do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa,
 • do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
 • do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
 • do ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
 • do ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie,
 • do stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Formularz deklaracji można również pobrać ze strony www.dobraszczecinska.pl – GOSPODARKA ODPADAMI – DEKLARACJE.

Druk deklaracji dostępny jest także na platformie e-PUAP. 

 

Aby wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobra przez platformę E-PUAP należy:

lub

 • zalogować się lub założyć konto na platformie: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • Wybrać Katalog Spraw i znaleźć w nim ( wpisując kod pocztowy 72-003 ):
  URZĄD GMINY W DOBREJ
  72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A
 • Wybrać w Katalogu Spraw -> Ochrona Środowiska -> Najczęściej załatwiane sprawy:   Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Wypełnić, podpisać i wysłać deklarację.

 

Po wysłaniu deklaracji system E-PUAP automatycznie generuje UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które jest oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Urząd Gminy.

Dla poprawnego wyświetlania się formularza zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox.

 

Wszelkiej pomocy przy wypełnianiu deklaracji udzielą Państwu pracownicy Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji.

Informację można uzyskać również pod numerami telefonów: 91 311-23-07, 91 421 45 85, 91 421 44 43.

 

CZYM SKUTKUJE NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI LUB NIEUISZCZENIE OPŁATY W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI?

 • właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
 • w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
  w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieuiszczone w wyznaczonym terminie lub uiszczone w wysokości niższej od należnej, podlegają ściągnięciu w trybie określonym
w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Info: UG Dobra

 

Reklama