Reklama r2m

 

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2023

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2023


Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła 15 listopada b.r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) projekt budżetu naszej gminy na rok 2023 oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.

Tak jak przed rokiem - głównymi założeniami budżetu są: rozwój inwestycyjny oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji.

Z powodu wysokiej inflacji przygotowany projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej.

 

 W czasie konstrukcji budżetu udało się utrzymać plan realizacji takich inwestycji jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach czy ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn.

 

Prognozowane:

 • dochody: ponad 178,7 mln zł
  (rok temu - 157,5 mln zł, 2 lata temu - blisko 175 mln zł , 3 lata temu - 167 mln zł)
 • wydatki: ponad 176,1 mln zł
  (rok temu - blisko 157 mln zł, 2 lata temu - nieco ponad 172 mln zł , 3 lata temu - 164 mln zł)
 • nadwyżka: 600 tys. zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego
  (rok temu także 600 tys. zł, 2 i 3 lata temu - ok. 2,6 mln zł)

 

Wydatki inwestycyjne na poziomie 55 mln zł stanowić mają ok 31% ogólnej kwoty wydatków (rok temu: 46,5 mln zł stanowiące ok 30% ogólnej kwoty wydatków, 2 lata temu: 43,1 mln zł stanowiące ok. 25% wydatków), a ich podział w głównych obszarach zaplanowano następująco:

 • ok. 50% - infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna (rok temu: 43%, 2 lata temu: 44%)
 • ok. 32% - infrastruktura drogowa (rok temu: 39%, 2 lata temu: 34%)
 • ok. 6% - kultura fizyczna (rok temu: 6%, 2 lata temu: 7%)
 • ok. 3% - oświata i wychowanie


Więcej informacji: https://dobraszczecinska.pl/site/307-uncategorised/10381-projekt-bud%C5%BCetu-gminy-dobra-na-rok-2023


Info: UG Dobra

 

 

Reklama r6s