Reklama r2m

 

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2022

UG: Projekt budżetu Gminy Dobra na 2022


Wójt Gminy Dobra podpisała i przedłożyła 15 listopada b.r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO) projekt budżetu naszej gminy na rok 2022 oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

Tak jak przed rokiem - z powodu sytuacji finansowej wynikającej z epidemii koronawirusa projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

RIO w drodze uchwał podjętych 23 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu jak i projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Głównymi założeniami budżetu są: rozwój inwestycyjny oraz utrzymanie wydatków w zakresie edukacji. W czasie konstrukcji budżetu udało się utrzymać plan realizacji takich inwestycji jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach czy ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn.

 

Prognozowane:

  • dochody: ponad 157,5 mln zł (rok temu - blisko 175 mln zł , 2 lata temu - 167 mln zł)
  • wydatki: blisko 157 mln zł (rok temu - nieco ponad 172 mln zł , 2 lata temu - 164 mln zł)
  • nadwyżka: 600 tys. zł (rok i 2 lata temu - ok. 2,6 mln zł) - zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego

 

Wydatki inwestycyjne na poziomie 46,5 mln zł stanowić mają ok 30% ogólnej kwoty wydatków (rok temu: 43,1 mln zł stanowiące ok. 25% wydatków), a ich podział w głównych obszarach zaplanowano następująco:

  • ok. 43% - infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna (rok temu: 44%)
  • ok. 39% - infrastruktura drogowa (rok temu: 34%)
  • ok. 6% - kultura fizyczna (rok temu: 7%)
  • ok. 6% - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rok temu: 5%)


Więcej informacji: https://dobraszczecinska.pl/site/307-uncategorised/9411-projekt-bud%C5%BCetu-gminy-dobra-na-rok-2022


Info: UG Dobra

 

 

Reklama r6s