Reklama r2m

 

Odpady

UG Dobra: umowy na odbieranie odpadów od firm - do 31.01.2021!


UG Dobra przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do dostarczenia kopii takiej umowy do Urzędu Gminy do 2021-01-31.

 

Umowę taką należy zawrzeć w formie pisemnej z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Ich wykaz zamieszczony jest na stronie https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/15098.dhtml

Dotyczy to m.in.: placówek oświatowych (prywatnych), placówek zdrowotnych, sklepów, lokali gastronomicznych, handlowych, usługowych, banków, poczty, biura, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych itp.

Koszt i częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Jednak właściciel takiej nieruchomości (która nie jest objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi) zobowiązany jest pozbywać się:

  • zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie;
  • pozostałe frakcje odpadów selektywnych (papier, plastik, szkło) z częstotliwością uzależnioną od charakteru prowadzonej działalności i ustaloną w zawartej umowie, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Za nieposiadanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny. Od lutego 2021 Straż Gminna będzie przeprowadzać kontrole w tym zakresie.

Więcej szczegółów - na stronie UG Dobra: Uwaga przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości niezamieszkałych!.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s