Reklama r2m

 

UG Dobra

UG Dobra: konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi


Od 15 sierpnia do 06 września 2021 r. będą przeprowadzone konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

Wójt Gminy Dobra zaprasza do składania uwag do projektu konsultacji.

 

Uwagi należy składać na druku udostępnionym na stronie UG Dobra [link] przesyłając na adres: , osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w godzinach pracy urzędu (poniedziałki 7:30 - 16:30, wtorki - piątki 7:00 - 15:00).

Zarządzenie Wójta Gminy Dobra z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" wraz z załącznikiem będącym projektem Programu można pobrać ze strony UG Dobra [link].


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s