Reklama r2m

 

UG Dobra: bezpłatny transport publiczny w dniu wyborów

UG Dobra: bezpłatny transport publiczny w dniu wyborów


Wójt Gminy Dobra zawiadamia, że w dniu zarządzonych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tj. 15 października 2023 r., zwalnia się mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie, z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

To kolejna informacja dotycząca ułatwień w komunikacji w dniu wyborów - niedawno pisaliśmy o zwiększeniu częstotliwości kursowania linii 227.

 

Zwolnienie następuje na podstawie Uchwały nr LII/1475/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 września 2023r. i poza mieszkańcami Szczecina dotyczy mieszkańców Gminy Dobra, Gminy Police oraz Gminy Kołbaskowo.


Info: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s