Reklama r2m

 

Prawo - rozstrzygnięcie

Uchwała Rady Gminy Dobra dotycząca zamknięcia cmentarza w Dołujach - unieważniona


Na XXXIX Sesji Rady Gminy Dobra (2022-12-22) podjęto uchwałę w sprawie zamknięcie cmentarza ewangelickiego w Dołujach, jako niewykorzystywanego od wielu lat do pochówków.

Jednakże 20 stycznia 2023 r. uchwałę tę unieważnił Wojewoda Zachodniopomorski w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego, zarzucając jej istotne naruszenie prawa.

 

Powód może wydawać się błahy - w dużym skrócie: wspomniana uchwała (Nr XXXIX/513/2022) została podjęta jako wchodząca w życie "z dniem podjęcia", bez konieczności ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych - akty prawa miejscowego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wojewoda uznał zatem, że podjęcie uchwały wchodzącej w życie z dniem podjęcia i pomijające konieczność jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym "stanowi istotne naruszenie prawa powodujące nieważność tego aktu".

Rozstrzygnięcie to Gmina Dobra może w ciągu 30 dni zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie niemniej w tym momencie uchwała XXXIX/513/2022 Rady Gminy Dobra jest nieważna.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego - http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s