Reklama r2m

 

Uchwała krajobrazowa - dbajmy o wygląd wspólnej przestrzeni publicznej

Uchwała krajobrazowa - dbajmy o wygląd wspólnej przestrzeni publicznej


Wójt Gminy Dobra przypomina, że na terenie gminy obowiązuje Uchwała Rady Gminy z 27 lutego 2020 roku określająca zasady i warunki umieszczania m.in. tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Na terenie gminy trwają kontrole przestrzegania tej uchwały, których skutkiem może być postępowanie administracyjne i kara pieniężna, jeśli stwierdzone zostaną uchybienia.

Tekst uchwały - do pobrania z portalu Mierzyn.

 

 

Drodzy Mieszkańcy - Uchwała Krajobrazowa

Przypominam, że na terenie Gminy Dobra obowiązuje Uchwała Rady Gminy nr XII/174/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W związku z tym proszę wszystkich mieszkańców Gminy Dobra o dostosowanie się do zasad i warunków określonych w uchwale i usunięcia wszystkich banerów reklamowych, tablic reklamowych z ogrodzeń oraz banerów reklamowych z elewacji budynków.

Obecnie na terenie Gminy prowadzone są kontrole mające na celu weryfikację zgodności z Uchwałą Krajobrazową i w przypadku potwierdzenia niezgodności, należy dostosować nośniki reklamowe do zasad i warunków określonych w uchwale. Niedostosowanie się będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wymierzenia kary pieniężnej.

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej: dobraszczecinska.pl – BIP – System Rada - Uchwały- 2020 r. - XII sesja Rady Gminy Dobra - Uchwała Nr XII/174/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Jednocześnie wskazuję, że w powyższej uchwale wskazano także w jaki sposób przedsiębiorcy mogą informować o prowadzonej działalności w formie np. szyldu, tablicy reklamowej .

ZADBAJMY WSZYSCY O NASZĄ WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ I OTACZAJĄCY NAS KRAJOBRAZ

Poniżej przedstawiono przykład widoku, który odsłonięty został po zdjęciu reklam z ogrodzenia

 

Wójt
Teresa Dera


Info i foto w artykule: UG Dobra

 

Reklama r6s