Reklama r2m

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników


W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:  wad postawy i chorób układu ruchu oraz chorób układu oddechowego.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci jest bezpłatny i trwa 21 dni. Przedstawiamy informacje o możliwości zakwalifikowania dziecka na taki turnus.

 

Transport wynajętym autokarem organizowany jest przez Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w:
Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w terminie od 11.07.2022 r. do 31.07.2022 r.

- Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zostanie zorganizowany w:
Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06.2022 r. do 20.07.2022 r.

Wymagany wiek dziecka 7 - 15 lat (dzieci urodzone w latach 2007-2015).

Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który wypełnia lekarz POZ lub lekarz specjalista, u którego dziecko jest leczone wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

(Wniosek dostępny jest w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie i podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl)

Termin złożenia wniosku do dnia 25.05.2022 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje data złożenia wniosku)


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s