Reklama r2m

 

Środki pieniężne na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy

Środki pieniężne na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy


Wójt Gminy Dobra informuje, że środki na świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przekazuje gminom Wojewoda.

Przyznane świadczenia zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu przez gminę środków na ten cel.

 

Dotyczy to środków na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), ale środki na ten cel zapewnia Wojewoda.

Wójt Gminy prosi o wyrozumiałość i cierpliwość.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s