Reklama r2m

 

Sprostowanie


Po publikacji 3-ch artykułów cyklu "Jak promuje się Gmina Dobra" - Wójt Gminy poprzez swojego pełnomocnika przekazała sprostowanie do artykułu pt. "Jak promuje się Gmina Dobra - cz. 2: porównanie z innymi gminami".

Zgodnie z prawem prasowym publikujemy je w całości (bez skrótów i zmian) i rozważymy ewentualną polemikę lub wyjaśnienia.

 

SPROSTOWANIE

Nieprawdziwe lub nieścisłe są informacje zawarte w artykule pt. "Jak promuje się Gmina Dobra - cz. 2: porównanie z innymi gminami" Grzegorza Krakowiaka opublikowanym w serwisie internetowym Mierzyn.pl z dnia 21 lutego 2023 r., ze względu na to, że porównanie wydatków gmin na promocję jest niekompletne, nierzetelne i wprowadza w błąd. W zestawieniu nie uwzględniono wydatków, które związane są z utrzymaniem w urzędach pracowników promocji i informacji, a więc kosztów ich wynagrodzeń, wyposażenia ich stanowisk pracy. Gmina Dobra promując i informując o swoich działaniach nie tworzy kosztownych działów promocji, w którym zwykle zatrudnionych jest na etacie kilka osób, lecz zleca promocję firmom zewnętrznym, co zmniejsza faktyczne koszty. Gdyby w artykule z 21.02 br. ujęto rzetelnie wszystkie wydatki gmin związane z promocją, to stwierdzenia, że w 2021 r. Gmina Dobra:
1." była niekwestionowanym liderem w wydawaniu    pieniędzy na promocję, spośród 12 badanych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego",
2. " wydała ogółem na promocję w roku 2021 największą kwotę - ponad 482 tys. zł., co stanowiło 0,257% jej dochodów ogółem",
- "wydała ogółem na promocję ponad 2,5 raza więcej pieniędzy niż UMiG Gryfino, gdzie były niewiele większe dochody i nieco więcej ludności",
3. "wydała wówczas ogółem na promocję o prawie 35% więcej pieniędzy niż Gmina Police, mająca znacznie większe dochody",
4. "Pod względem części dochodów przeznaczonych na promocję także Gmina Dobra "wyszła na prowadzenie" - 0,257% dochodów to ponad 2,5 raza więcej niż przeznaczyło Gryfino i blisko 2 razy więcej niż przeznaczyły na promocję Police"-

-można uznać za dezinformację gdyż są nieprawdziwe lub nieścisłe.

 

W imieniu zainteresowanej Gminy Dobra

Marek Grąbczewski, prawnik -specjalista w zakresie praw własności intelektualnej

 


 

 

Reklama r6s