Reklama r2m

 

Obwieszczenie SKO

SKO uchyliło decyzję Wójta dotyczącą osiedla przy ul. Tytusa


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie (SKO) wydało 2020-06-10 decyzję uchylającą decyzję Wójta Gminy Dobra ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji przy ul. Tytusa.

Inwestycja dotyczy budowy osiedla w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (47 lokali mieszkalnych), poprzez rozbiórkę istniejących podpiwniczeń.


Sprawa została zwrócona Wójtowi Gminy Dobra do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od 2020-06-15 (data publikacji w BIP UG Dobra).

 

Reklama r6s