Reklama

 

Sieć Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED)

Sieć Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED)


W ramach realizacji jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie powstaje sieć Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED). Pod koniec sierpnia zakończyły się prace związane z montażem 7-iu urządzeń stacjonarnych.

Na mapie Gminy Dobra w portalu Mierzyn pokazujemy ich lokalizację.

Sieć AED oparta została w głównej mierze o szkoły publiczne, tak aby nie tylko służyły mieszkańcom, ale również mogły stanowić pomoc w nagłych zdarzeniach na terenie placówek szkolnych.

Dodatkowo - jedno urządzenie mobilne ma być na wyposażeniu patrolu Straży Gminnej.

 

Urządzenia zostały rozmieszczone w następujących miejscach:

  • Komisariat Policji w Mierzynie
  • Szkoła Podstawowa w Mierzynie
  • Szkoła podstawowa w Bezrzeczu
  • Szkoła Podstawowa w Dołujach
  • Szkoła Podstawowa w Dobrej
  • Szkoła Podstawowa w Rzędzinach
  • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek filia w Stolcu

 

Lokalizację AED znaleźć można na naszym portalu na mapie Gminy Dobra: Gmina -> Mapa Gminy Dobra

 

Defibrylatory znajdują się w specjalnie do tego celu przystosowanych kapsułach, które posiadają moduł SMS. Po otwarciu kapsuł sygnał o tym fakcie jest przesyłany do odpowiednich służb.

Dalszym etapem tworzenia sieci automatycznych defibrylatorów będzie prowadzenie szkoleń z ich użycia, tak aby mieszkańcy i personel szkół czuli się pewnie w przypadku potrzeby podjęcia działań resuscytacyjnych. Na potrzeby szkolenia wyprodukowany będzie również film instruktażowy, który w październiku zostanie zamieszczony na stronie gminy.

Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dotychczasowy koszt realizacji to 69 532,02 zł.


Info: UG Dobra

 

Reklama