Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy: nowe ulice w Mierzynie, odpady komunalne - stawki opłat

Sesja Rady Gminy: nowe ulice w Mierzynie, odpady komunalne - stawki opłat

Już dzisiaj o godz. 10:00 rozpocznie się XVII sesja Rady Gminy Dobra, która zapowiada się pracowicie - ponad 30 punktów porządku obrad.

Na mapie Mierzyna mają pojawić się nowe nazwy ulic. Do przyjęcia przygotowano m.in. kilka uchwał dotyczących odpadów komunalnych, w tym - określająca metodę naliczania i stawkę opłaty za odbiór odpadów.

 

Zmiany na planie Mierzyna

Mają pojawić się dwie nowe nazwy ulic: Dereniowa (przy ul.Tamaryszkowej) oraz Niezapominajki (boczna od ul. Dereniowej). Ul. Zeusa "zyskała" nowy odcinek - między ul. Temidy a Lubieszyńską.

Na ilustracji przedstawione jest poglądowe położenie tych odcinków ulic. Po przyjęciu uchwał i wejściu ich w życie zostaną naniesione zmiany na planie ulic w portalu Mierzyn.

 

Projekty uchwał dotyczące odpadów komunalnych i regulamin porządku i czystości

Wśród tych projektów są dotyczące m.in.

 • ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

Regulamin utrzymania czystości i porządku określa w sposób szczegółowy rodzaje odpadów, sposób postępowania z nimi oraz zasady utrzymania porządku. Projekt uchwały w sprawie szczegółów odbierania odpadów komunalnych opisuje m.in. rodzaje odpadów selektywnych, częstotliwości ich odbioru, sposób udostępniania odpadów do odbioru.

W tym miejscu projekt uchwały przewiduje odbiór z nieruchomości jednorodzinnych:

 • odpadów zmieszanych - raz w tygodniu
 • tworzyw sztucznych i metali - raz na 2 tygodnie
 • papieru i tektury - raz w miesiącu
 • opakowań szklanych - raz w miesiącu
 • bioodpadów - raz w tygodniu (kwiecień-listopad) lub raz na 2 tygodnie (grudzień-marzec)

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym projekcie uchwały przewiduje metodę "od zużytej wody".  Stawkę zaproponowano w wysokości:

 • 4,80 zł za 1 m3 - przy selektywnym zbieraniu odpadów
 • 14,40 zł za 1m3 - przy braku selektywnej zbiórki odpadów

Zużycie wody określać ma wskazanie wodomierza głównego - średniomiesięcznie za pełny rok poprzedzający złożenie deklaracji. W przypadku braku opomiarowania zużycia wody (m.in. w sytuacji korzystania z własnej studni) - przyjmowana ma być przeciętna norma zużycia - 3m3 miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

W przypadku posiadania kompostownika o odpowiedniej pojemności (min. 0,15 m3 na każde 100 m2 terenu zielonego) i kompostowania wszystkich bioodpadów - stawka ma być zmniejszona o 0,80 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie.

Uchwały dotyczące odpadów miałyby wejść w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

 

Projekty uchwał dotyczące finansów

Wśród nich są dotyczące:

 • zmiany budżetu Gminy Dobra na rok 2020
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 - 2025
 • pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego przy przebudowie drogi powiatowej Wołczkowo-Dobra

Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl
Podkład mapowy: OpenStreetMap - https://www.openstreetmap.org

 

Reklama r6s