Reklama r2m

 

Rozbudowa mierzyńskiego cmentarza

Rozbudowa mierzyńskiego cmentarza

Z informacji opublikowanych na stronie UG Dobra wynika, że planowana jest rozbudowa cmentarza komunalnego w Mierzynie polegająca na:

  • wykonaniu dodatkowej furtki i bramy wjazdowej od strony budowanego kościoła
  • urządzeniu drogi dojazdowej (od strony nowego kościoła) do nowego wjazdu
  • niwelacji terenu cmentarza i geodezyjne wytyczenie miejsc grzebalnych oraz alejek,
  • wykonaniu cembrowiny przy ujęciu wody i wytyczeniu miejsca na następne kontenery na odpady
  • wykonaniu kolumbarium i ziemnych niszy urnowych

Obecna faza tego planu to opublikowanie zapytania ofertowego na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej tej rozbudowy.

Zadanie to (koncepcja i dokumentacja) miałoby zostać wykonane w terminie do końca czerwca 2020 r.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s