Reklama r2m

 

Ścieżka rowerowa

Rowerowe plany Gminy Dobra - ścieżka Buk-Lubieszyn


Dwa miesiące temu informowaliśmy o rowerowych planach Gminy Dobra. Wśród nich była także ścieżka Buk-Lubieszyn - dwa odcinki o łącznej długości ok. 4km, które mają łączyć się z istniejącym fragmentem ścieżki rowerowej Dobra - Schronisko, tworząc połączenie między Bukiem a przejściem granicznym w Lubieszynie.

Wygląda na to, że dla tej inwestycji rozpoczęto już procedury administracyjne.

 

Dla tej inwestycji zapewniono na lata 2021-2023 finansowanie w wysokości 1,5 mln zł. Gmina Dobra opublikowała 26 lipca 2021 r. obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego przedsięwzięcia.

Ma ono obejmować:

  • remont i przebudowę istniejących chodników o szerokości 2m wraz ze zjazdami
  • budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2m o nawierzchni:
    • bitumicznej - na terenach drogowych
    • z kruszywa - na terenach leśnych

Z obwieszczenia Wójt Gminy Dobra wynika, że w Buku inwestycja miałaby rozpoczynać się na styku z ul. Sportową w Dobrej, dalej w Buku do drogi głównej w kierunku Lubieszyna aż do ścieżki rowerowej Dobra-schronisko. Od schroniska dalszy fragment ma być poprowadzony w kierunku granicy - do miejscowości Linken po stronie Niemieckiej.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s