Reklama r2m

 

Roboty drogowe na ul. Topolowej w Mierzynie - 4 miesiące bez przejazdu!

Roboty drogowe na ul. Topolowej w Mierzynie - 4 miesiące bez przejazdu!

Od najbliższego poniedziałku - 13 marca 2023 r. - nie będzie przejezdna ul. Topolowa w Mierzynie z powodu robót drogowych związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Droga nie będzie przejezdna nawet przez 4 miesiące!  Wyjątkiem będzie dotarcie do własnej posesji.

 

UG Dobra informuje, że budowa kanalizacji deszczowej (na głębokości do 4,5m) ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych będzie realizowana na ul. Topolowej na odcinku od ul. Nasiennej do ul. Macieja.

Jak przekazał UG Dobra: "Odcinek ten zostanie podzielony na odcinki robocze między zjazdami na drogi dojazdowe do posesji (ul. Jerzego, Leszka, Mileny, Jagny).
W czasie prac wyłączony z ruchu będzie cały odcinek i wprowadzony objazd ul. Nasienną, Łukasińskiego.
Na każdym etapie robót Wykonawca zapewni dojście do posesji położonych wzdłuż zajętego pasa drogowego."

Prace mają potrwać do 24 lipca 2023 r.Tekst: Grzegorz Krakowiak
Grafika: UG Dobra
Foto główne: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s