Reklama

 

RIO opiniuje wykonanie budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021 r.

RIO opiniuje wykonanie budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie wydała opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021 r.

Skład Orzekający RIO podjął w tej sprawie 16 września 2021 r. Uchwałę nr CLXXXVIII.390.2021, pozytywnie opiniując informację o wykonaniu budżetu gminy.

 

RIO oceniła, że dane zawarte w informacji o przebiegu wykonania budżetu są zgodne z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Finansów z 2018 r. oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2020 r.

Skład Orzekający RIO stwierdził, że wykonanie budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021 przebiegło z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, tj.:

  • nie występują zobowiązania wymagalne ani przekroczenie kwot planowanych wydatków,
  • zachowany został właściwy stosunek planowanych i wykonanych wydatków bieżących do dochodów bieżących,
  • zachowana została relacja reglamentująca spłatę zadłużenia.

Info: Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie

 

Reklama