Reklama r2m

 

UG Dobra

RIO opiniuje wniosek o absolutorium dla Wójt Gminy Dobra


Jutro w czasie XXXIII sesji Rady Gminy Dobra odbędzie się głosowanie za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dobra, a dzisiaj Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie podjęła uchwałę dotyczącą wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra w tej sprawie.

RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra.

 

RIO badając wniosek Komisji Rewizyjnej nie oceniała wykonania zadań budżetowych, gdyż jest to w kompetencjach organu stanowiącego (Rady Gminy).

Ocena pozytywna, jaką wydała RIO, odnosi się tylko do formalnej strony przygotowania wniosku - w oparciu o wymagane prawem dokumenty.


Info: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

 

Reklama r6s