Reklama r2m

 

RIO opiniuje prawidłowość kwoty długu Gminy Dobra

RIO opiniuje prawidłowość kwoty długu Gminy Dobra


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie opublikowała dwa dni temu Uchwałę Nr 50.29.1.2023 Składu Orzekającego z 05 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobra.

RIO pozytywnie zaopiniowała prawidłowość planowanej kwoty długu.

 

Opinia została wydana w oparciu o dwa ważne dokumenty: wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026 oraz uchwałę budżetową na 2023 rok.

W uzasadnieniu podano, pod jakim kątem badano kwestię spłaty długu. Badano mianowicie 3 aspekty, które oceniono pozytywnie:

  1. prognoza kwoty długu wynika z zaciągniętych zobowiązań i została sporządzona na okres całkowitej spłaty długu
  2. planowana kwota długu w roku budżetowym i w latach następnych została ustalona prawidłowo
  3. budżet na 2023 i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność odpowiednich kwot (przychód, rozchód, dług) co jest wymagane ustawą o finansach publicznych

Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s