Reklama r2m

 

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśniamy/pomagamy - cz.5

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśniamy/pomagamy - cz.5


To już 5. i ostatni artykuł cyklu, w którym przybliżamy wyjaśnienia dotyczące "rewolucji śmieciowej" w Gminie Dobra.

Dzisiaj krótko o opłatach za gospodarowanie odpadami i deklaracji - a deklaracja zmieniła się, chociaż uchwalona i opublikowana pierwsza wersja jeszcze nie zdążyła wejść w życie... Zmieniła się, bo władze gminy obawiały się "skrajnych przypadków" - pokazujemy, kiedy to możliwe.

Zachęcamy do polubienia lub obserwowania naszej strony na FB - Mierzyn, co pozwoli na bieżące śledzenie kolejnych publikacji. Jeśli uznacie któryś artykuł z tego cyklu za ciekawy lub przydatny - miło będzie zobaczyć "lajka" lub "gwiazdkę" ;)

 

W ogólnym ujęciu opłata za gospodarowanie odpadami dla danego gospodarstwa w ujęciu rocznym to iloczyn stawki za przeliczeniowy 1m3 wody i ilości wody zużytej w poprzednim roku kalendarzowym. Po podzieleniu tej kwoty przez 12 otrzymujemy opłatę miesięczną.
Stawka za przeliczeniowy 1m3 wody ustalona na 2022 r. wynosi 7,00 zł.

Ponadto dotychczas funkcjonowały 2 odstępstwa od tej reguły ogólnej:

  • jeśli ktoś deklarował kompostowanie wszystkich bioodpadów - miał prawo do ulgi od stawki dla każdego przeliczeniowego 1m3 wody
  • jeśli stwierdzono brak segregowania odpadów - dla tego gospodarstwa naliczano podwyższoną stawkę za 1m3 wody

 

Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła jeszcze jedno odstępstwo - wprowadzony został limit opłaty miesięcznej, która nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę.
Obecnie kwota tego dochodu za 2020 r. obwieszczona przez GUS to 1 919 zł co oznacza, że górny limit opłaty miesięcznej to 149,68 zł.

Przy uchwalonej Praktycznie oznacza to, że gospodarstwo, które w roku 2020 zużyło więcej niż 256,6 m3 wody zapłaci stałą, maksymalną stawkę miesięczną 149,68 zł.

Przedstawia to tabela 1:

roczne zużycie opłata naliczona do zapłaty
140 81,67 81,67
150 87,50 87,50
... ... ...
250 145,83 145,83
256 149,33 149,33
257 149,92 149,68
258 150,50 149,68
260 151,67 149,68
270 157,50 149,68

 

 

Opłata podwyższona za brak segregacji a limit - czy "opłaca się segregować"?

Przede wszystkim segregacja jest obowiązkiem.

Ktoś zapytał, czy mając za 2020 r. zużycie wody ponad 257m3 "opłaca się" segregować odpady, skoro stawka nie będzie już rosła?

Otóż brak segregacji może być nadal dotkliwy dla portfela - przy braku segregacji opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami jest 3-krotnie wyższa, a od zużycia rocznego 257m3 i więcej - jest stała i wynosi 449,04 zł! 

Przedstawia to tabela 2:

roczne zużycie opłata naliczona do zapłaty
140 245,00 245,00
150 262,50 262,50
... ... ...
250 437,50 437,50
256 448,00 448,00
257 449,75 449,04
258 451,50 449,04
260 455,00 449,04
270 472,50 449,04

 

 

Deklaracja opłat za odpady - zmiana z powodu "skrajnych przypadków"

Uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 2021-10-28 wzór deklaracji został opublikowany 2021-11-04 w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego stając się tym obowiązującym. Jednak na sesji Rady Gminy 2021-11-25 wzór ten został zmieniony, a uchwała Rady opublikowana została już 2021-12-01 w Dzienniku Urzędowym.

Na czym polegała zmiana?  Usunięto część deklaracji dotyczącą w sposób wyodrębniony nieruchomości wielolokalowych i zmieniono część deklaracji mówiącą o naliczanych opłatach.

Zmiana naliczania opłat dotyczy momentu uwzględnienia ulgi za kompostowanie:

  • w pierwotnej wersji naliczana była opłata za odpady, brana pod uwagę wielkość górnej granicy opłaty (149,68zł) i odejmowana ulga za kompostowanie. W skrajnym przypadku - gdy ulga za kompostowanie przekraczała 149,68zł - właściciel nie płaciłby nic za odpady. Ten skrajny przypadek wystąpiłby przy rocznym zużyciu wody min. 1500l.

  • w poprawionej wersji naliczana jest opłata za odpady, odejmowana ulga za kompostowanie i dopiero brana pod uwagę wielkość górnej granicy opłaty (149,68zł). W takim ujęciu właściciel zapłaci zawsze jakąś opłatę za odpady.

 Ilustruje to tabela 3:

    bez ulgi   wersja 1 wersja 2 
roczne zużycie opłata naliczona do_zapłaty ulga za kompost. do_zapłaty (po uldze)

opłata naliczona
po uldze

do_zapłaty
140 81,67 81,67 14,00 67,67 67,67 67,67
150 87,50 87,50 15,00 72,50 72,50 72,50
240 140,00 140,00 24,00 116,00 116,00 116,00
250 145,83 145,83 25,00 120,83 120,83 120,83
256 149,33 149,33 25,60 123,73 123,73 123,73
257 149,92 149,68 25,70 123,98 124,22 124,22
258 150,50 149,68 25,80 123,88 124,70 124,70
..
290 169,17 149,68 29,00 120,68 140,17 140,17
300 175,00 149,68 30,00 119,68 145,00 145,00
310 180,83 149,68 31,00 118,68 149,83 149,68
1490 869,17 149,68 149,00 0,68 720,17 149,68
1500 875,00 149,68 150,00 -0,32 725,00 149,68

 

 Z tabeli widać, że:

  1. bez ulgi za kompostowanie maksymalny poziom opłaty uzyskujemy przy zużyciu rocznym wody od 257l (kolor brązowy)
  2. w pierwszej wersji deklaracji właściciel deklarujący kompostowanie nigdy nie zapłaciłby kwoty górnej granicy opłaty, a od 257l rocznego zużycia jego opłata malałaby aż do 0 przy ok. 1500l rocznego zużycia wody (kolor niebieski)
  3. w ostatecznej wersji deklaracji właściciel deklarujący kompostowanie maksymalny poziom opłaty uzyskuje przy zużyciu rocznym wody od 310l (kolor zielony) i ta opłata utrzymuje się stale

 

Jak przekazujemy deklarację do UG?

Deklaracja opłat za gospodarowanie odpadami musi w jednoznaczny sposób weryfikować osobę, która tę deklarację przesyła.

Nie można więc wysyłać deklaracji drogą elektroniczną, jako załącznik do e-maila w postaci pliku edytora (np. Word), ani jako załącznik do e-maila w postaci skanu podpisanej ręcznie deklaracji.

Deklarację składamy w UG Dobra osobiście lub za pomocą platformy e-PUAP:

  • wysyłając załącznik podpisany profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym
  • wypełniając na platformie e-PUAP formatkę deklaracji - wkrótce ma zostać zaktualizowany odnośnik do deklaracji, co umożliwi jej złożenie elektronicznie

Info: UG Dobra, opracowanie materiału - własne

 

Reklama r6s